Menu

Jsme největším českým výrobcem a dodavatelem dmychadel pro široké spektrum aplikací. Svým partnerům garantujeme léty zdokonalovanou absolutní profesionalitu ve všech aspektech našich výrobků a služeb. Dmychadla vlastní konstrukce jsou vyvíjena a vyráběna ve Velkých Losinách.

Od prvního kontaktu s klientem, až po dodávku a instalaci zařízení i následující servisní služby, se všichni zaměstnanci společnosti KUBÍČEK řídí hlavními firemními zásadami: Řešit požadavky zákazníka individuálně, rychle, korektně a nadstandardně vstřícně.

V počátcích se firma věnovala výrobě a dodávkám strojního a technologického vybavení čistíren odpadních vod. Od míchadel, přes dosazovací nádrže, až po kompletní realizace aeračních systémů a potrubních rozvodů včetně zdrojů vzduchu – dmychadel. Od roku 2003, kdy se firma transformovala s fyzické na právnickou osobu s novým jménem KUBÍČEK VHS, s.r.o. (KUBÍČEK VODOHOSPODÁŘSKÉ STROJÍRNY, společnost s ručením omezeným), se hlavním výrobním programem stávají dmychadla a jejich příslušenství.

Dnes naše výrobky spolehlivě pracují po celém světě.

Těšíme se na spolupráci.

Tým společnosti KUBÍČEK VHS, s.r.o.

kubicekvhs.cz

Hlavní web společnosti KUBÍČEK VHS, s.r.o.

chovateleryb.cz

Speciální web zaměřený na chovatele ryb.

sverakykasper.cz

Speciální web zaměřený na profesionální svěráky KASPER.

1991

založení firmy Ing. Karel Kubíček (fyzická osoba), vývoj dmychadel systému Roots

1993

výroba 1. dmychadla vlastní konstrukce typ RD-1B (dnešní vel. 3D28B)

1996

vývoj a výroba prvních speciálních dmychadel do prostředí SNV

1998

stěhování do výrobních prostorů ve Velkých Losinách

1999

vývoj a výroba deflagračních pojistek s vložkami vlastní konstrukce

2000

certifikace ATEX (dle směrnice EU)

2003

transformace podniku z fyzické osoby na společnost KUBÍČEK VHS, s.r.o.

implementace systému managementu dle norem ISO

2006

zavedena výroba samostatných potrubních tlumičů

2008

představení řady dmychadel pro mobilnízemědělské aplikace

2012

uvedení nové generace dmychadel KUBÍČEK pro přetlak a nízký i hluboký podtlak, s minimální zastavěnou plochou a motory se zvýšenou účinností třídy IE2 a IE3

2015

představení ucelené řady výměníků tepla AW

2016

zavedení programu pro chovatele ryb

2017

uvedení nové generace dmychadel KUBÍČEK, rozšíření portfolia o dmychadla DN400 a 500 s motory do velikosti do 560 kW

2020

tvorba nové corporate identity – příprava na vstup do 4 dekády existence společnosti

2021

30. výročí založení společnosti KUBÍČEK

30 let s vámi

2022

představení výrobní řady svěráků KASPER pod křídly KUBÍČEK VHS

2023

představení nové produktové řady vysoce účinných šroubových dmychadel řady SD

Projekt Rozvoj výrobních kapacit KUBÍČEK VHS, s.r.o.

V roce 2014 firma KUBÍČEK VHS, s.r.o. požádala o dotaci na nákup CNC brusky na ozubení a měřícího zařízení na ozubení v rámci programu ROZVOJ – Výzva III.

Účelem projektu bylo posílení postavení firmy KUBÍČEK VHS, s.r.o. v silném konkurenčním prostředí v oblasti dodávek vzduchových i plynových dmýchadel.

Modernizace výroby ozubených kol spočívala v nákupu CNC brusky na čelní ozubení a souvisejícího zařízení na měření ozubení. Modernizací výroby bylo dosaženo zlepšení kvality výroby ozubených kol, jejichž kvalita ovlivňuje kvalitu celého dmýchadla.

Modernizací výroby došlo k dalšímu kroku v procesu modernizace výroby ozubených kol a zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Projekt Rozvoj nových výrobních technologií pro rozšíření výrobních kapacit a efektivnosti výrobních procesů

V roce 2015 firma KUBÍČEK VHS, s.r.o. požádala o dotaci na nákup CNC soustruhu a stříkací kabiny včetně systému odsávání pracovního prostoru kabiny v rámci programu ROZVOJ – Výzva III

Účelem projektu bylo další posílení postavení firmy KUBÍČEK VHS, s.r.o. v silném konkurenčním prostředí v oblasti dodávek vzduchových i plynových dmýchadel a dále zefektivnění výroby a především v případě stříkacího boxu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, včetně ochrany životního prostředí.

Projekt POVEZ – „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

V roce 2015 firma KUBÍČEK VHS, s.r.o. úspěšně čerpala dotace na odborné vzdělávání svých zaměstnanců a to v několika projektech.

Jedním ze strategických cílů naší společnosti je dlouhodobé soustavné vzdělávání našich zaměstnanců pro získání konkurenční výhody v podnikatelském prostředí. Náš výrobní program reaguje na zákonné požadavky a požadavky zákazníků a jeho zkvalitňování a rozšiřování vyžaduje i rozšiřování kvalifikace našich zaměstnanců. S novými požadavky úzce souvisí nutnost školení našich zaměstnanců. Jednou formou rozšiřování kvalifikace našich zaměstnanců jsou i externí vzdělávací programy.

Projekt Technologie pro rozšíření a obnovu výrobních kapacit, kvality a efektivnosti výrobních procesů KUBÍČEK VHS, s.r.o.

V roce 2017 firma KUBÍČEK VHS, s.r.o. požádala o dotaci na nákup CNC obráběcího centra a CNC ohraňovacího lisu v rámci programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – TECHNOLOGIE III. výzva.

Účelem projektu bylo posílení postavení firmy KUBÍČEK VHS, s.r.o. v silném konkurenčním prostředí v oblasti dodávek vzduchových i plynových dmýchadel.

Cílem projektu byl nákup a zavedení nových moderních technologií (1 ks CNC obráběcího centra a 1 ks CNC ohraňovacího lisu) do výrobního procesu výroby dmychadel a odsávacího zařízení.

Akce zmodernizuje a zefektivní operaci obrábění a ohýbání, kdy dojde k náhradě doposud používaných starých CNC strojů a navíc rozšíření kapacit, které nyní ve výrobě chybí a řeší je kooperace.

Projekt Energeticky úsporná opatření ve společnosti KUBÍČEK VHS, s.r.o.

Cílem projektu je výměna stávajících technologií, jež mají relativně značnou spotřebu
elektrické energie. Z tohoto důvodu je třeba tyto technologie nahradit novou, díky čemuž dojdek výrazné úspoře energie při nulových přímých (výfukových) emisích CO2.

Z projektu bylo na dotaci bylo pořízeno CNC frézovací centrum DNM 750L/50II místo 2 vysloužilých a energeticky náročných CNC obráběcích strojů MCFV 100 a MCFV 125.

Partneři

Farmtec a.s.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Veolia
ASIO
Heineken
ČEZ
JOIN-TECH
SmVaK
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
VaS
DUSLO
Staropramen
KOBIT
ENVI-PUR
Lenzing
ČEPRO
Draslovka
SčVK
Spolchemie
Green Gas DPB
Kunst
Esotech
DEZA
Orlen
Marn

KUBÍČEK VHS, s.r.o. je ryze česká společnost, založená v roce 1991, se sídlem ve Velkých Losinách v České republice. Jsme největším českým výrobcem a dodavatelem dmychadel pro široké spektrum aplikací. Svým partnerům garantujeme léty zdokonalovanou absolutní profesionalitu ve všech aspektech našich výrobků a služeb. Dmychadla vlastní konstrukce jsou vyvíjena a vyráběna ve Velkých Losinách. Od prvního kontaktu s klientem, až po dodávku a instalaci zařízení i následující servisní služby, se všichni zaměstnanci společnosti KUBÍČEK řídí hlavními firemními zásadami: Řešit požadavky zákazníka individuálně, rychle, korektně a nadstandardně vstřícně.

kubicekvhs.cz | chovateleryb.cz | sverakykasper.cz