25. června 2019

Vysoké Vakuum / 5-ti stupňové soustrojí ROOTsova dmychadla

Dodávka soustrojí 3VPA45B-28CCBB-100-050HVK se systémem bočního přisávání a výměníkem tepla pro hluboký podtlak.

Cílem investiční akce bylo vyměnit / nahradit současnou zastaralou vývěvu ve výrobě Irganoxu, která zabezpečí minimální odsávaní par / média 250 m3/h, vákuum 0,1 – 1 kPa abs. ( s garancí 0,3 kPa abs.), a bude odolná odolná vůči teplotě min. 40°C a organickým rozpouštědlům.

KATEGORIE ZAŘÍZENÍ: dle směrnice 2014/34 EU a ČSN EN ISO 80079-36

Označení: II 3/3G Ex h IIA T3 Gc/Gc

Místo: Duslo a.s. Šala

Provozní podmínky:

  • Nasávané množství Qmax:   250 m3/h
  • Tlak na výtlaku pmax:   130 kPa abs.
  • Tlak na sán p0:   0,1 – 1 kPa abs.
  • Tlaková diference dp:   130 kPa 
  • Teplota na sání t1:   + 40 °C
  • Teplota na výtlaku t5:   + 60 °C
  • Výkon elektromotoru:   15 kW

 

©2020 KUBÍČEK VHS, s.r.o.