14. června 2019

Soustrojí podtlakového dmychadla 3DB80B-250HVK (160 kW)

Dodávka soustrojí 3DB80B-250HVK s bočním přisáváním pro hluboký podtlak, pro aplikaci vakuové filtrace uhelného prachu z oběhové vody v aktivním uhelném dole.

Regulace FM: 30 - 50 Hz
Q= 23,6 - 61,5 m3/min / pabs= 25 kPa / hustota= 0,297 kg/m3 / T= 20 °C
tj 5,90 - 15,4 m3/min / pabs= 100 kPa / hustota= 1,19 kg/m3 / T= 20 °C
tj hmotnostní průtok 7,02 - 18,3 kg/min
dp= -75 kPa / podtlak ( p1abs= 25 kPa / p2abs= 100 kPa )

 
©2020 KUBÍČEK VHS, s.r.o.