18. června 2020

3D100C-500K - rok v provozu

 

Roční zhodnocení provozu 2ks soustrojí 3D100C-500K (500 kW) a výměníků tepla AWI 300/1490 v těžkých podmínkách závodu na zpracování měděné rudy v Kazachstánu.

Partner - MEK Mining Petrohrad, RU

Místo dodávky – Zhezkazgan, Kazachstán – Firma Kazakhmys

 

Soustrojí dmychadel slouží jako zdroje vzduchu pro systém flotace, který zvyšuje výtěžnost mědi z jemně mleté rudy.

Podmínky, ve kterých soustrojí pracují, jsou více než těžké. Vysoká prašnost a nepřerušovaný provoz, spolu s klimatickými podmínkami v místě instalace, kladou vysoké nároky na kvalitu provedení a spolehlivost zařízení KUBÍČEK. To vše při zachování minimálních provozních nákladů.

Po roce provozu během kterého se ladily parametry lze konstatovat, že zadání klienta bylo splněno nad očekávání.

 

Provozní parametry každého soustrojí:

  • Q= 310 m3/min
  • dP= 60 kPa

Pohon dmychadla realizován přes spojku.
Motor 500 kW / 6000V (Výrobce RusElprom)
Soustrojí jsou vybavena MAR (dodávka firmy ELZACO Šumperk)
Soustrojí osazeno snímači provozních hodnot dmychadla.

Provozní zkoušky proběhly ve zkušebně společnosti Sigma Lutín.

©2020 KUBÍČEK VHS, s.r.o.