Spolupráce s EU

 

Název projektu: Rozvoj výrobních kapacit KUBÍČEK VHS, s.r.o.

V roce 2014 firma KUBÍČEK VHS, s.r.o. požádala o dotaci na nákup CNC brusky na ozubení a měřícího zařízení na ozubení v rámci programu ROZVOJ – Výzva III.

Účelem projektu bylo posílení postavení firmy KUBÍČEK VHS, s.r.o. v silném konkurenčním prostředí v oblasti dodávek vzduchových i plynových dmýchadel.

Modernizace výroby ozubených kol spočívala v nákupu CNC brusky na čelní ozubení a souvisejícího zařízení na měření ozubení. Modernizací výroby bylo dosaženo zlepšení kvality výroby ozubených kol, jejichž kvalita ovlivňuje kvalitu celého dmýchadla.

Modernizací výroby došlo k dalšímu kroku v procesu modernizace výroby ozubených kol a zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

 

Název projektu: Rozvoj nových výrobních technologií pro rozšíření výrobních kapacit a efektivnosti výrobních procesů

V roce 2015 firma KUBÍČEK VHS, s.r.o. požádala o dotaci na nákup CNC soustruhu a stříkací kabiny včetně systému odsávání pracovního prostoru kabiny v rámci programu ROZVOJ – Výzva III

Účelem projektu bylo další posílení postavení firmy KUBÍČEK VHS, s.r.o. v silném konkurenčním prostředí v oblasti dodávek vzduchových i plynových dmýchadel a dále zefektivnění výroby a především v případě stříkacího boxu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, včetně ochrany životního prostředí.

 

ČR, podporujeme vaši budoucnost

Projekt POVEZ – „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“

V roce 2015 firma KUBÍČEK VHS, s.r.o. úspěšně čerpala dotace na odborné vzdělávání svých zaměstnanců a to v několika projektech.

Jedním ze strategických cílů naší společnosti je dlouhodobé soustavné vzdělávání našich zaměstnanců pro získání konkurenční výhody v podnikatelském prostředí. Náš výrobní program reaguje na zákonné požadavky a požadavky zákazníků a jeho zkvalitňování a rozšiřování vyžaduje i rozšiřování kvalifikace našich zaměstnanců. S novými požadavky úzce souvisí nutnost školení našich zaměstnanců. Jednou formou rozšiřování kvalifikace našich zaměstnanců jsou i externí vzdělávací programy.

 

Název projektu: TECHNOLOGIE PRO ROZŠÍŘENÍ A OBNOVU VÝROBNÍCH KAPACIT, KVALITY A EFEKTIVNOSTI VÝROBNÍCH PROCESŮ KUBÍČEK VHS, s.r.o.

V roce 2017 firma KUBÍČEK VHS, s.r.o. požádala o dotaci na nákup CNC obráběcího centra a CNC ohraňovacího lisu v rámci programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - TECHNOLOGIE III. výzva.

Účelem projektu bylo posílení postavení firmy KUBÍČEK VHS, s.r.o. v silném konkurenčním prostředí v oblasti dodávek vzduchových i plynových dmýchadel.

Cílem projektu byl nákup a zavedení nových moderních technologií (1 ks CNC obráběcího centra a 1 ks CNC ohraňovacího lisu) do výrobního procesu výroby dmychadel a odsávacího zařízení.

Akce zmodernizuje a zefektivní operaci obrábění a ohýbání, kdy dojde k náhradě doposud používaných starých CNC strojů a navíc rozšíření kapacit, které nyní ve výrobě chybí a řeší je kooperace.

©2020 KUBÍČEK VHS, s.r.o.