Výpočet ventilace strojovny

Strojovna
Typ dmychadla Maximální požadovaná teplota strojovny Ts max °C
Počet dmychadel v provozu Teplota vzduchu volného prostranství Ta °C
 
Objemový průtok na sání Q1 m3/h Teplota vzduchu na výstupu z dmychadla T2 °C
Délka potrubí v dmýchárně l m Instalovaný výkon elektromotoru P1 kW
Průměr potrubí za dmychadlem d m Příkon dmychadla na hřídeli P2 kW
Externí sání
Účinnost elektromotoru E
Vyplnit ukázkové hodnoty

Výsledné hodnoty

Ztrátový výkon motoru Pm kW Potřebné množství chladícího vzduchu ventilátoru Qv m3/h
Výkon vyzařovaný dmychadlem Pd kW Potřebné množství vzduchu přivedeného do strojovny sací mřížkou Qa m3/h
Výkon vyzařovaný potrubím Po kW Plocha sací mřížky strojovny S m2
Výkon vyzařovaný příslušenstvím Pp kW Délka strany čtverce sací mřížky strojovny m
Výkon oteplení Pv kW
Celkový výkon oteplení Pv total kW
Celkový výkon ventilátoru Qv total m3/h
Délka strany čtverce společné sací mřížky m

Výpočet ventilace strojovny má pouze informativní charakter

©2020 KUBÍČEK VHS, s.r.o.